Business & Human Rights Resource Center

“afsløret: de 20 virksomheder bag en tredjedel af alle kulstofemissioner”, 9.oktober 2019

…20 fossile brændselsvirksomheder… kan være direkte forbundet med mere end en tredjedel af alle drivhusgasemissioner i den moderne æra… nalysis, af Richard Heede ved Climate Accountability Institute… evaluerer det globale selskab… siden 1965-det punkt, hvor eksperter siger, at miljøpåvirkningen af fossile brændstoffer var kendt af både branchens ledere og politikere… Chevron toppede listen over de otte investorejede virksomheder, fulgt tæt af BP, Shell og BP. Tilsammen står disse fire globale virksomheder bag mere end 10% af verdens kulstofemissioner… påpegede bestræbelser, de gjorde for at investere i vedvarende eller kulstoffattige energikilder, og sagde, at fossile brændstofvirksomheder havde en vigtig rolle at spille i håndteringen af klimakrisen… Heede sagde han: “Disse virksomheder og deres produkter er væsentligt ansvarlige for klimakrisen, har samlet forsinket national og global handling i årtier og kan ikke længere gemme sig bag røgskærmen, at forbrugerne er de ansvarlige parter”… “betydelig moralsk, økonomisk og juridisk ansvar for klimakrisen og en tilsvarende byrde for at hjælpe med at løse problemet”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.