Canadiske sanktioner relateret til Eritrea

forbud

sanktioner relateret til Eritrea blev vedtaget under FN-Loven for at gennemføre FN ‘ s Sikkerhedsråds resolutioner. De indførte foranstaltninger omfattede:

 • et forbud mod salg, levering eller overførsel af våben og beslægtet materiale til Eritrea og til personer udpeget af FN-udvalget nedsat ved Resolution 751 (1992)til at føre tilsyn med sanktionerne mod Somalia og Eritrea (751-Udvalget);
 • et forbud mod levering til Eritrea og til personer udpeget af 751-Udvalget for teknisk, uddannelsesmæssig, finansiel eller anden bistand i forbindelse med militære aktiviteter eller levering, salg, overførsel, fremstilling, vedligeholdelse eller brug af våben og beslægtet materiale af alle typer;
 • en indefrysning af aktiver mod personer udpeget af 751-udvalget; og
 • et rejseforbud mod personer udpeget af 751-Udvalget.

baggrund

den 23.januar 1992 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd Resolution 733 (1992), der beordrede en øjeblikkelig og fuldstændig embargo mod alle leverancer af våben og militært udstyr til Somalia som reaktion på den hurtige forværring af situationen og det store tab af menneskeliv og omfattende materielle skader som følge af konflikten i dette land. Fra 2001 til 2008 blev der vedtaget en række yderligere beslutninger, som styrkede og skabte en række undtagelser fra våbenembargoen.

derudover var der i 2008 sammenstød langs Eritrea-Djibouti-grænsen, og Eritrea blev fordømt af det internationale samfund for at indlede fjendtligheder. I januar 2009 vedtog FN ‘s Sikkerhedsråd resolution 1862, der krævede, at Eritrea sikrer, at der ikke blev udøvet nogen militær tilstedeværelse eller aktivitet i Djibouti, at det anerkender sin grænsekonflikt med Djibouti, at det aktivt deltager i dialog for at afbøde spændingen og i diplomatiske bestræbelser, der fører til en gensidigt acceptabel løsning af grænsespørgsmålet, og at det samarbejder fuldt ud med FN’ s generalsekretærs gode kontorer. Eritrea overholdt ikke resolution 1862.

i løbet af 2009 var der øget fokus på Eritreas destabiliserende rolle i Somalia og dets overtrædelse af embargoen.

derfor vedtog FN ‘ s Sikkerhedsråd den 23.December 2009 i henhold til kapitel VII i De Forenede Nationers pagt Resolution 1907 (2009), der fastslog, at Eritreas handlinger undergraver fred og forsoning i Somalia, og at tvisten mellem Djibouti og Eritrea udgør en trussel mod international fred og sikkerhed. Resolution 1907 kræver, at Eritrea straks overholder Resolution 1862, og at alle stater, og især Eritrea, ophører med enhver støtte fra væbnede oppositionsgrupper i Somalia.

Resolution 1907 pålægger også sanktioner mod Eritrea og personer udpeget af et udvalg under Sikkerhedsrådet. Forordningerne til gennemførelse af De Forenede Nationers Resolution om Eritrea foretaget under lovgivningsmyndigheden i De Forenede Nationers lov inkorporerer disse sanktioner i canadisk national lovgivning. Gennemførelse af rejseforbudet indført ved Resolution 1907 sikres i Canada i henhold til gældende bestemmelser i Immigration and Refugee Protection Act.

den 14.November 2018 besluttede Sikkerhedsrådet i Resolution 2444 at afslutte de foranstaltninger, det havde indført. Den 1. juni 2020 ophævede Canada forordningerne til gennemførelse af De Forenede Nationers Resolution om Eritrea.

udvalgte dokumenter

forordninger og ordrer i henhold til De Forenede Nationers lov:

 • Justice Canada konsolidering af forordningerne til gennemførelse af De Forenede Nationers Resolution om Eritrea
 • 2020-07-22 (Erratum) – forordninger om ophævelse af forordningerne til gennemførelse af De Forenede Nationers Resolution om Eritrea (SOR/2020-118)
 • 2020-06-01 (trådte i kraft) – forordninger om ophævelse af forordningerne til gennemførelse af De Forenede Nationers Resolution om Eritrea (SOR/2020-118)
 • 2019-03-04 (trådte i kraft) – forordninger om ændring af visse forordninger i henhold til De Forenede Nationers lov (SOR/2019-60)
 • 2010-04-22 (trådt i kraft) – Forordninger til gennemførelse af De Forenede Nationers Resolution om Eritrea (SOR / 2010-84) (PDF version, 3.8 MB, se side 25 i det sammenkædede dokument)

relaterede links

 • De Forenede Nationers Sikkerhedsråd 751 – udvalg (oplysninger om udvalgets arbejde inklusive relaterede FN ‘ s Sikkerhedsråds resolutioner og en konsolideret liste over udpegede personer)
 • eksport-og importkontrol
 • forholdet mellem Canada og Eritrea

juridisk rådgivning

Vær opmærksom på, at Global Affairs Canada ikke kan yde juridisk bistand til de Rådgivning til offentligheden. Af denne grund kan vi ikke afgive en udtalelse om, hvorvidt en bestemt aktivitet eller transaktion ville være i strid med sanktionslovgivningen. Du bør overveje at søge juridisk rådgivning i forbindelse med en aktivitet, der kan være i strid med en canadisk sanktionslov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.