standardizace

standardizace nebo standardizace je proces hledání vzorců rovnováhy a sjednocení charakteristik produktu nebo služby, aby se stanovily standardy asimilace modelu, který se má následovat pro hromadnou výrobu. Aplikace standardních výrobních standardů je relevantní v éře globalizace každou společností, která vstupuje komerčně na různé mezinárodní trhy.

standardizace je termín odvozený z anglického slova standard, převzatý zase z francouzštiny. Slovo standar se skládá ze stojanu, což znamená stojící nebo stojící, a tvrdé, což znamená silné, pevné.

autos-214033_1920

koncept se vyvinul do současnosti a označil vzor nebo model, který má následovat. Jeho Kastilská forma začleněna do standardního anglického výrazu přípona „tion“, odvozený z latiny, který označuje akci a účinek.

v prvním konceptu je standardizace činnost, která zahrnuje přizpůsobení něčeho typu vzoru nebo modelu, aby byla jednotná, definice, která odkazuje na výrobu konkrétního produktu tak, aby byl nastaven na výchozí model.

když se zabýváme průmyslovou standardizací, nazývanou také standardizace, uvažujeme o vývoji předpisů, které umožňují výrobu velkého množství Samostatně vyráběných prvků, jako jsou jejich náhradní díly a vyměnitelné díly, zaručující kvalitu vytvořeného prvku, bezpečnost z hlediska provozu a sociální odpovědnost z hlediska pracovních norem.

standardizační normy mohou podrobně popsat výrobní charakteristiky, materiály, popisy, vzorce, modely, výkresy.

jeho účelem je zajistit komunikaci společností s dodavateli a usnadnit jednotnou mezinárodní výměnu. Vyhněte se také chybám a konfliktům, duplicitě úkolů a zjednodušení modelů.

vládní orgány, profesní sdružení a technická sdružení přispívají k formulaci těchto norem v průmyslových odvětvích. Cílem norem DIN, ANSI, ISO je stanovit společná ustanovení s cílem dosáhnout optimálního řízení v oblasti technologie, politiky a ekonomiky zdrojů.

standardizace synonyma

standardizace, homogenizace

standardizace Antonyma

diverzifikace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.