den første interne molekylære fylogeni af animal phylum Entoprocta (Kamptosoa)

denne artikel giver den første molekylære fylogenetiske undersøgelse af den gådefulde hvirvelløse phylum Entoprocta og var designet til at løse de interne fylogenetiske forhold mellem takson. Undersøgelsen er baseret på partielle og kombinerede analyser af mitokondriegenet cytokrom C oksidase underenhed I (COI) såvel som de nukleare ribosomale gener 28S rDNA og 18S rDNA. En kort morfologisk karaktermatrice blev konstrueret til at spore karakterudvikling langs det kombinerede molekylære fylogenetiske træ. De kombinerede analyser af alle tre gener understøtter stærkt monofylet af phylum Entoprocta og et søstergruppeforhold mellem Entoprocta og Cycliophora, et resultat, der er i overensstemmelse med en række tidligere morfologiske og molekylære vurderinger. Vi finder beviser for to separate slægter inden for Entoprocta, en slægt, der fører til alle nylige koloniale takser, Kolonialer, en anden, der repræsenterer kladen af ensomme entoprocts, Solitaria. En af de mest almindelige årsager til denne sygdom er, at det er en sygdom, der er forårsaget af en person, der ikke er i stand til at klare sig selv. Resultaterne antyder, at den forfædres entoproct var en ensom, marine organisme med en episoisk livsstil. Grundplanen for entoproct voksenstadiet omfattede sandsynligvis et bilobed centraliseret nervesystem, og larven blev formodentlig planktonisk, med en tarm og en cilieret krybende sål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.