Eritreaan liittyvät Kanadan pakotteet

kiellot

Eritreaan liittyvät pakotteet säädettiin Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöön panemiseksi annetulla lailla. Käyttöön otettuja toimenpiteitä olivat muun muassa:

 • kielto myydä, toimittaa tai siirtää aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Eritreaan ja henkilöille, jotka Somaliaan ja Eritreaan kohdistettujen pakotteiden valvomiseksi päätöslauselmalla 751 (1992) perustettu YK: n komitea (751-komitea)on nimennyt;
 • kielto antaa Eritrealle ja sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin, siirtoon, valmistukseen, huoltoon tai käyttöön liittyvää teknistä, koulutusta, taloudellista tai muuta apua käsittelevän 751 komitean nimeämille henkilöille;
 • varojen jäädyttäminen 751 komitean nimeämille henkilöille; ja
 • matkustuskielto 751 komitean nimeämille henkilöille.

Tausta

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 23.tammikuuta 1992 päätöslauselman 733 (1992), jossa määrättiin välittömästi ja täydellisesti kaikkien ase-ja sotilastarvikkeiden toimitusten vientikielto Somaliaan tilanteen nopean heikkenemisen ja maan konfliktista aiheutuneiden suurten ihmishenkien menetysten ja laajojen aineellisten vahinkojen vuoksi. Vuosina 2001-2008 annettiin useita muita päätöslauselmia, joilla vahvistettiin ja luotiin useita poikkeuksia aseidenvientikieltoon.

lisäksi vuonna 2008 Eritrean ja Djiboutin rajalla oli yhteenottoja, ja kansainvälinen yhteisö tuomitsi Eritrean vihamielisyyksien aloittamisesta. YK: n turvallisuusneuvosto hyväksyi tammikuussa 2009 päätöslauselman 1862, jossa vaadittiin Eritreaa varmistamaan, ettei Djiboutissa harjoiteta sotilaallista läsnäoloa tai toimintaa, tunnustamaan rajakiistansa Djiboutin kanssa, osallistumaan aktiivisesti vuoropuheluun jännitteiden lieventämiseksi ja diplomaattisiin ponnisteluihin, jotka johtavat rajakysymyksen molemminpuoliseen hyväksyttävään ratkaisuun, ja tekemään täysimääräistä yhteistyötä YK: n pääsihteerin hyvien toimistojen kanssa. Eritrea ei noudattanut päätöslauselmaa 1862.

vuoden 2009 aikana keskityttiin entistä enemmän Eritrean epävakauttavaan rooliin Somaliassa ja kauppasaarron rikkomiseen.

näin ollen YK: n turvallisuusneuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2009 Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun nojalla päätöslauselman 1907 (2009), jossa todettiin, että Eritrean toimet heikentävät rauhaa ja sovintoa Somaliassa ja että Djiboutin ja Eritrean välinen kiista muodostaa uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Päätöslauselmassa 1907 vaaditaan, että Eritrea noudattaa välittömästi päätöslauselmaa 1862 ja että kaikki valtiot ja erityisesti Eritrea lopettavat aseellisten oppositioryhmien tukemisen Somaliassa.

päätöslauselmassa 1907 määrätään myös pakotteista Eritreaa ja turvallisuusneuvoston komitean nimeämiä henkilöitä vastaan. Nämä pakotteet sisällytetään Kanadan kansalliseen lainsäädäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien Eritreaa koskevan päätöslauselman täytäntöönpanoa koskevissa asetuksissa, jotka on annettu Yhdistyneiden Kansakuntien säädösvallan alla. Päätöslauselmassa 1907 määrätyn matkustuskiellon täytäntöönpano varmistetaan Kanadassa maahanmuutto-ja Pakolaissuojelulain voimassa olevien säännösten mukaisesti.

turvallisuusneuvosto päätti 14. marraskuuta 2018 päätöslauselmassa 2444 lopettaa määräämänsä toimenpiteet. Kesäkuuta 2020 Kanada kumosi asetukset, joilla Yhdistyneiden Kansakuntien Eritreaa koskeva päätöslauselma pantiin täytäntöön.

valitut asiakirjat

Yhdistyneiden Kansakuntien lain nojalla annetut määräykset ja määräykset:

 • Justice Canada consolidation of the Regulations Implementing the United Nations Resolution on Eritrea
 • 2020-07-22 (Erratum) – Regulations kumous the Regulations Implementing the Regulations Implementing the United Nations Resolution on Eritrea (SOR/2020-118)
 • 2020-06-01 (Voimaantulo) – Asetukset Eritreaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman täytäntöönpanosta annettujen asetusten kumoamisesta (SOR/2020-118)
 • 2019-03-04 (Voimaantulo) – tiettyjen Yhdistyneiden Kansakuntien säädöksen (SOR) nojalla annettujen asetusten muuttamisesta annetut asetukset/2019-60)
 • 2010-04-22 (Voimaantulo) – Yhdistyneiden Kansakuntien Eritreaa koskevan päätöslauselman (SOR/2010-84) täytäntöönpanoa koskevat asetukset (PDF-versio, 3.8 Mt, katso linkitetyn asiakirjan sivu 25)

asiaan liittyvät linkit

 • Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 751 komitea (komitean työtä koskevat tiedot, mukaan lukien asiaan liittyvät YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat ja nimettyjen henkilöiden konsolidoitu luettelo)
 • vienti – ja Tuontivalvonta
 • Kanadan ja Eritrean suhteet

oikeudellinen neuvonta

Huomioithan, että Global Affairs Canada ei voi antaa oikeudellista apua neuvoja kansalaisille. Tästä syystä emme voi ottaa kantaa siihen, onko jokin tietty toiminta tai liiketoimi pakotelainsäädännön vastainen. Sinun tulisi harkita lainopillisen neuvonnan hakemista liittyen toimintaan, joka voi olla ristiriidassa Kanadan sanktiolain kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.