Folotyn (pralatreksat injektion)

General Information

Folotyn contains pralatrexate, a small molecule chemotherapeutic agent that inhibits dihdrofolate reductase (DHFR). DHFR is a folate dependent enzyme involved in the building of DNA and other processes. Folotyn is transported into tumor cells via the reduced folate carrier (RFC-1). This injectable, small molecule, cytotoxic agent has been designed for improved transport into tumor cells and greater intracellular drug retention.

Folotyn er specifikt indiceret til behandling af patienter med recidiverende eller refraktært perifert T-celle lymfom.

Folotyn leveres som en opløsning designet til intravenøs administration. Den anbefalede dosis er 30 mg/m2 administreret som en intravenøs (IV) skubbe over 3-5 minutter via sideporten af en fritflydende 0,9% Natriumchloridinjektion, USP IV-linje en gang ugentligt i 6 uger i 7 ugers cyklusser indtil progressiv sygdom eller uacceptabel toksicitet.
vitamintilskud
patienter bør tage lavdosis (1,0-1,25 mg) oral folsyre dagligt. Folinsyre bør initieres i løbet af 10-dages perioden forud for den første dosis Folotyn, og doseringen bør fortsætte under hele behandlingsforløbet og i 30 dage efter den sidste dosis Folotyn. Patienter bør også modtage en intramuskulær injektion af vitamin B12 (1 mg) højst 10 uger før den første dosis Folotyn og derefter hver 8.-10. uge.

kliniske resultater

FDA-godkendelse
FDA-godkendelsen af Folotyn var baseret på resultaterne af et åbent, enkeltarmet, multicenter, internationalt forsøg. Forsøget inkluderede 111 forsøgspersoner med tilbagefald af refraktær PTCL. Forsøgspersonerne fik Folotyn ved 30 mg / m2 en gang om ugen ved IV push over 3-5 minutter i 6 uger i 7-ugers cyklusser indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet. Af de 111 behandlede forsøgspersoner var 109 evaluerbare for effekt. Det primære effektendepunkt var den samlede responsrate (komplet respons, komplet respons ubekræftet og delvis respons) som vurderet ud fra internationale Værkstedskriterier. Det vigtigste sekundære effektendepunkt var responsvarighed. Responsvurderinger blev planlagt i slutningen af cyklus 1 og derefter hver anden cyklus (hver 14.uge). Den samlede responsrate var 27%, og medianvarigheden af respons var 287 dage (9,4 måneder). Af respondenterne reagerede 66% inden for cyklus 1. Mediantiden til første respons var 45 dage.

bivirkninger

bivirkninger forbundet med brugen af Folotyn kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende:

  • mucositis
  • thrombocytopenia
  • nausea
  • fatigue
  • anemia
  • constipation
  • pyrexia
  • edema
  • cough

Mechanism of Action

Folotyn contains pralatrexate, an antineoplastic folate analog metabolic inhibitor that competitively inhibits dihydrofolate reductase. It is also a competitive inhibitor for polyglutamylation by the enzyme folylpolyglutamyl synthetase. Denne hæmning resulterer i udtømning af thymidin og andre biologiske molekyler, hvis syntese afhænger af enkelt carbonoverførsel.

Litteraturreferencer

O ‘ Connor OA, Hamlin s, Hamlin P, Portlock C, Moskva CH, Sarasohn D, Neylon E, Mastrella J, Hamelers R, Macgregor-Cortelli B, Patterson M, Seshan VE, Sirotnak F, Fleisher M, Mold DR, Saunders M, grønnet AD Fase II-I-II undersøgelse af to forskellige doser og tidsplaner patienter med recidiverende eller Refraktært lymfom afslører markant aktivitet i T-celle maligniteter. Tidsskrift for Klinisk Onkologi: Den Europæiske Unions Tidende American Society of Clinical Oncology 2009 10. September;27 (26):4357-64

yderligere oplysninger

for yderligere oplysninger om Folotyn eller perifert T-celle lymfom, besøg Folotyns hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.