Business & Human Rights Resource Centre

«Avslørt: de 20 firmaene bak en tredjedel av alle karbonutslipp», 9 oktober 2019

…20 fossile brenselselskaper… kan være direkte knyttet til mer enn en tredjedel av alle klimagassutslipp i moderne tid… nalysis, Av Richard Heede Ved Climate Accountability Institute… evaluerer det globale selskapet… siden 1965-punktet der eksperter sier miljøpåvirkningen av fossile brensler var kjent av både industriledere og politikere… Chevron toppet listen over de åtte investoreide selskapene, tett fulgt Av Exxon, BP og Shell. Til sammen står disse fire globale virksomhetene bak mer enn 10% av verdens karbonutslipp… påpekte innsats de gjorde for å investere i fornybare eller lavkarbonenergikilder og sa at fossile brenselselskaper hadde en viktig rolle å spille i å takle klimakrisen… Heede sa han: «Disse selskapene og deres produkter er vesentlig ansvarlige for klimakrisen, har kollektivt forsinket nasjonal og global handling i flere tiår, og kan ikke lenger gjemme seg bak røykskjermen at forbrukerne er de ansvarlige partene.».. «betydelig moralsk, økonomisk og juridisk ansvar for klimakrisen, og en tilsvarende byrde for å bidra til å løse problemet.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.