den første interne molekylær fylogeni av dyr phylum Entoprocta (Kamptozoa)

denne artikkelen gir den første molekylær fylogenetisk studie av den gåtefulle virvelløse phylum Entoprocta og ble utformet for å løse de interne fylogenetiske relasjoner av taxon. Studien er basert på partielle og kombinerte analyser av mitokondrielt gen cytokrom c oksidase subenhet I (COI), samt de nukleare ribosomale genene 28S rDNA og 18s rDNA. En kort morfologisk karaktermatrise ble konstruert for å spore karakterutvikling langs det kombinerte molekylære fylogenetiske treet. De kombinerte analysene av alle tre gener støtter sterkt monofyly Av phylum Entoprocta og en søstergruppe forholdet Mellom Entoprocta og Cycliophora, et resultat som er i samsvar med en rekke tidligere morfologiske og molekylære vurderinger. Vi finner bevis for to separate linjer i Entoprocta, en avstamning som fører til alle nyere koloniale taxa, Coloniales, En annen som representerer clade av ensomme entoprocts, Solitaria. Vår studie antyder At Loxosomella er en paraphyletisk samling med hensyn Til slægten Loxomitra, Loxosoma og Loxocorone. Resultatene innebærer at forfedrenes entoproct var en ensom, marine organisme med en epizoic livsstil. Grunnplanet for den voksne entoprokt-fasen omfattet sannsynligvis et bilobed sentralisert nervesystem, og larven var antatt planktonisk, med en tarm og en ciliated krypende såle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.