Fomivirsen

Identifikasjon

Navn Fomivirsen Tiltredelsesnummer DB06759 Beskrivelse

Fomivirsen Er et antisens 21 mer fosforotioat oligonukleotid. Det er et antiviralt middel som ble brukt til behandling av cytomegalovirus retinitt (CMV) hos immunkompromitterte pasienter, inkludert DE MED AIDS. Som et komplementært nukleotid til messenger RNA av de store umiddelbare-tidlige regionproteiner av humant cytomegalovirus, forstyrrer det replikasjonen av viruset gjennom en antisensmekanisme 6. Det ble oppdaget av forskere Ved National Institutes Of Health (NIH) og ble først utviklet Av Isis Pharmaceuticals og senere lisensiert Til Novartis 3. Legemidlet ble trukket tilbake av FDA fordi mens det var et høyt udekket behov for medisiner for å behandle CMV da stoffet først ble oppdaget og utviklet på GRUNN AV CMV som oppstår hos PERSONER med AIDS, reduserte utviklingen av HAART dramatisk antall tilfeller AV CMV. Fomivirsen markedsføres under handelsnavnet Vitravene for intravitreal injeksjon og var det første antisensmedikamentet som ble godkjent av Food And Drug Administration (FDA).

Type Bioteknologiske Grupper Godkjent, Investigational, Trukket Biologisk Klassifisering Genterapi
Antisense oligonukleotider Synonymer

 • Fomivirsen

Farmakologi

Pharmacology

Få Fart på forskningen på legemiddeloppdagelse med bransjens eneste fullt tilkoblede ADMET-datasett, ideelt for:
Maskinlæring
Datavitenskap
Oppdagelse Av Legemiddel

Fremskynde din forskning på legemiddeloppdagelse med VÅRT fullstendig tilkoblede ADMET-datasett
Lær mer

Indikasjon

Indisert for lokal behandling av cytomegalovirus (CMV) retinitt hos pasienter med ERVERVET immunsviktsyndrom (AIDS), når annen behandling har vært ineffektiv eller anses som uegnet Etikett,6.

Kontraindikasjoner &Blackbox AdvarslerContraindications

Kontraindikasjoner & Blackbox Advarsler
med våre kommersielle data får du tilgang til viktig informasjon om farlige risikoer, kontraindikasjoner og bivirkninger.

Lær mer
Våre Blackbox Advarsler dekker Risiko, Kontraindikasjoner Og Bivirkninger
Lær mer

Farmakodynamikk

Fomivirsen er et antiviralt middel som hemmer CMV-replikasjon på en doseavhengig måte med en gjennomsnittlig 50% hemmende konsentrasjon mellom 0,03 og 0.2 µ i en rekke in vitro cellelinjer 2. I humane fibroblastcellelinjer var median effektiv hemmende konsentrasjon (EC50) av FOMIVIRSEN for produksjon av virusantigen ca.0,34±0,25 µ 6. I en klinisk studie resulterte administrering av fomivirsen hos pasienter med nylig diagnostisert CMV-retinitt i en økt median tid til sykdomsprogresjon i den umiddelbare behandlingsgruppen versus forsinket behandlingsgruppe 6.

Virkningsmekanisme

Fomivirsen er et fosforotioatoligonukleotid som hemmer replikasjon av humant cytomegalovirus (HCMV) gjennom en antisensmekanisme. Nukleotidsekvensen er komplementær til en sekvens i mRNA-transkripsjoner av den store umiddelbare tidlige regionen 2 (IE2) av human CMV, som koder for flere proteiner som er ansvarlige for regulering av virusgenuttrykk som er avgjørende for viral replikasjon 6. IE2-genet er viktig for tidlig viral genuttrykk og viral replikasjon 4; det ble vist at IE2-genet transaktiverer de fleste humane CMV-promotorer 5. Proteinprodukt fra IE2-regionen fungerer også som autorepressor som undertrykker transkripsjon av ie1-og IE2-genene ved å binde cis-undertrykkelsessekvensen (CRS) 4. Det foreslås at IE2-regionen interagerer med flere basale og generelle transkripsjonsfaktorer, samt cellesyklusregulatorer, og det spiller også en kritisk rolle i å kontrollere virusets oppføring i den lytiske syklusen fra latent tilstand for ytterligere å forsterke infeksjonskaskaden 5. Ved binding til mål-mRNA hemmer fomivirsen IE2 – proteinsyntesen og forstyrrer viral replikasjon 6.

Mål Handlinger Organisme
A30 kda umiddelbar-tidlig protein 2
antisens oligonukleotid
humant cytomegalovirus (stamme Towne)
A45 kda umiddelbar-tidlig protein 2
antisens oligonukleotid
humant cytomegalovirus (stamme Towne)

Absorpsjon

etter intravitreal injeksjon hos kaniner og aper var maksimal konsentrasjon i glasslegemet detekterbart umiddelbart etter injeksjon med konsentrasjonen øker på en doseproporsjonal måte 6. På grunn av lave doser intravitreal administrering med langsom fjerning fra øyet, er det begrenset absorpsjon av legemidlet i systemisk sirkulasjon 1. Fomivirsen kan påvises i retina hos kaniner innen timer etter administrering og konsentrasjonene øker over 3 til 5 dager. Konsentrasjonene av stoffet var høyest i retina Og iris Etiketten.

distribusjonsvolum

Prekliniske studier viser at fomivirsen distribueres til retina 1.

Proteinbinding

Fomivirsen er omtrent 40% bundet til proteiner i henhold til analysen av glasslegemeprøver Fra behandlede kaniner Og aper. Det er for det meste bundet til albumin og alfa2-makroglobulin i blodplasma 1.

Metabolisme

Fomivirsen gjennomgår metabolisme mediert av endo-og eksonuklease, hvor ligger fra de terminale endene av oligonukleotid sekvensielt fjernet Etikett, 6. Resulterende forkortede oligonukleotider og mononukleotidmetabolitter kan påvises i netthinnen og glasslegemet hos dyr Etikett. Mononukleotider kan også kataboliseres ytterligere til endogene nukleotider og utskilles Som metabolitter Med Lav molekylvekt.

eliminasjonsvei

hos kaniner ble 16% av total radiomerket fomivirsen påvist i urin og 3% ble påvist I feces Etikett.

Halveringstid

Intravitreale studier av legemiddelclearance har avdekket førsteordens kinetikk 2. Etter intravitreal administrering elimineres fomivirsen langsomt fra glasslegemet med en halveringstid på omtrent 55 timer hos mennesker 1. Halveringstiden fra retina hos aper etter administrasjon av 115 mikrogram fomivirsen er beregnet til 78 timer 1.

Clearance

Clearance Fra retina ble vist å være tilsvarende langsom etter lasting fra glasslegemet 1.

Bivirkninger Medisinske Feil

Reduser medisinske feil
og forbedre behandlingsresultatene med vår omfattende & strukturerte data om bivirkninger av legemidler.

Lær mer
Reduser medisinske feil & forbedre behandlingsresultatene med våre data om bivirkninger
lær mer

Toksisitet

det har vært ett tilfelle av utilsiktet overdosering av fomivirsen ved administrasjon en gang bilateralt med 990 µ per øye; synet ble gjenopprettet med fremre kammer.paracentese utført bilateralt 6.Ifølge funnene I Salmonella / Microsome (Ames) og muselymfomtester ble fomivirsen ikke vist å være mutagent. I in vivo mikronukleustesten for mus var fomivirsen ikke klastogen. Reproduksjonsstudier på dyr eller studier som evaluerer det karsinogene potensialet til fomivirsen Er ikke Utført.

Berørte organismer

 • Humant Cytomegalovirus

Ikke Tilgjengelige Farmakogenomiske Effekter/Bivirkninger Ikke Tilgjengelige

Interaksjoner

Legemiddelinteraksjoner

denne informasjonen skal ikke tolkes uten hjelp fra helsepersonell. Hvis du tror du opplever en interaksjon, kontakt en helsepersonell umiddelbart. Fraværet av en interaksjon betyr ikke nødvendigvis at ingen interaksjoner eksisterer.

Ikke Tilgjengelig Matinteraksjoner Ikke Tilgjengelig

Produkter

Products

Omfattende & structured drug product info
fra applikasjonsnumre til produktkoder, koble til forskjellige identifikatorer gjennom våre kommersielle datasett.

Lær mer
Koble enkelt ulike identifikatorer tilbake til våre datasett
Lær mer

Produkt Ingredienser

Ingrediens UNII CAS InChI-Nøkkel
Fomivirsen natrium 3Z6W3S36X5 160369-77-7 Ikke aktuelt

Kategorier

ATC-Koder S01AD08-Fomivirsen

 • S01AD-Antivirale midler
 • S01A — ANTIINFECTIVES
 • S01 — OFTALMOLOGISKE MIDLER
 • S — SENSORISK ORGANS

Drug Categories Classification Not classified

Chemical Identifiers

UNII QX5LK7YCHV CAS number 144245-52-3 General References

 1. Geary RS, Henry SP, Grillone LR: Fomivirsen: clinical pharmacology and potential drug interactions. Clin Pharmacokinet. 2002;41(4):255-60. doi: 10.2165/00003088-200241040-00002.
 2. de Smet MD, Meenken CJ, van den Horn GJ: Fomivirsen – a phosphorothioate oligonucleotide for the treatment of CMV retinitis. Ocul Immunol Inflamm. 1999 Dec;7(3-4):189-98.
 3. Orr RM: Technology evaluation: Fomivirsen, Isis Pharmaceuticals Inc/CIBA visjon. Currr Opin Mol Ther. 2001 Juni; 3 (3): 288-94.
 4. Isomura H, Stinski mf: human cytomegalovirus major immediate-early enhancer bestemmer effektiviteten av umiddelbar-tidlig gentranskripsjon og viral replikasjon i permissive celler ved lav multiplikasjon av infeksjon. J Virol. 2003 Mar; 77 (6): 3602-14.
 5. Marchini A, Liu H, Zhu H: Humant cytomegalovirus med IE-2 (UL122) slettet unnlater å uttrykke tidlige lytiske gener. J Virol. 2001 Februar; 75 (4): 1870-8. doi: 10.1128 / JVI.75.4.1870-1878.2001.
 6. Ema Etikett: Vitravene (fomivirsen sodium) Preparatomtale

Eksterne Lenker Kegg Drug D02736 PubChem Stoff 347910367 Rxnav 85763 ChEMBL CHEMBL1201688 Wikipedia Fomivirsen FDA etikett

Last ned (291 KB)

Kliniske Studier

Kliniske Studier

fase Status Formål Betingelser Antall
2 Fullført Behandling Cytomegalovirus Retinitt / Humant Immunsviktvirus (HIV) Infeksjoner 2
Ikke Tilgjengelig Fullført Behandling Cytomegalovirus Retinitt / Humant Immunsviktvirus (HIV) Infeksjoner 2

Farmakoøkonomi

Produsenter

Ikke Tilgjengelig

Pakninger

Ikke Tilgjengelig

Doseringsformer

Skjema Rute Styrke
Injeksjon, oppløsning Intraokulær

Priser Ikke Tilgjengelig Patenter Ikke Tilgjengelig

Egenskaper

State Solid Eksperimentelle Egenskaper Ikke Tilgjengelig

Mål

Kind Protein Organisme Human cytomegalovirus (stamme Towne) Farmakologisk virkning

Ja

Handlinger

Antisens oligonukleotid

Generell Funksjon Aktiverer e1.7 promoter. Denne aktiveringen forsterkes av IE1-proteinet. Det nedregulerer transkripsjonen av gener under kontroll av DEN store IE-promotoren. Spesifikk Funksjon Ikke Tilgjengelig Gennavn UL122 Uniprot ID P06434 Uniprot Navn 30 kda umiddelbar-tidlig protein 2 Molekylvekt 30328.565 Da

 1. Mulamba GB, Hu A, Azad RF, Anderson Kp, Coen DM: Human cytomegalovirus mutant med sekvensavhengig resistens mot fosforotioat oligonukleotid fomivirsen (ISIS 2922). Antimikro Midler Chemother. 1998 April; 42 (4): 971-3.

Kind Protein Organisme Human cytomegalovirus (stamme Towne) Farmakologisk virkning

Ja

Handlinger

Antisens oligonukleotid

Generell Funksjon Aktiverer e1.7 promoter. Denne aktiveringen forsterkes av IE1-proteinet. Det nedregulerer transkripsjonen av gener under kontroll av DEN store IE-promotoren. SPESIFIKK Funksjon Dna bindende Gennavn UL122 Uniprot ID P06435 Uniprot Navn 45 kda umiddelbar-tidlig protein 2 Molekylvekt 44773.175 Da

 1. Mulamba GB, Hu A, Azad RF, Anderson Kp, Coen DM: Human cytomegalovirus mutant med sekvensavhengig resistens mot fosforotioat oligonukleotid fomivirsen (ISIS 2922). Antimikro Midler Chemother. 1998 April; 42 (4): 971-3.

×

Interactions

Forbedre pasientresultatene
Bygg effektive verktøy for beslutningsstøtte med bransjens mest omfattende kontroll av legemiddelinteraksjoner.

Lær mer

Narkotika opprettet 14. September 2010 16: 21 / Oppdatert 21. februar 2021 18: 52

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.