Forskjellen Mellom Iterator Og Enumeration Grensesnitt I Java

 Iterator vs Enumeration de tre pekere som brukes til å få tilgang til elementene fra en samling en etter en Er Enumeration, Iterator og ListIterator. Selv om Iterator og Enumerator er ment for å utføre det samme arbeidet. Likevel er de forskjellige fra hverandre på en måte at Opplisting har skrivebeskyttet tilgang til elementene i samlingen. På den andre siden, Iterator kan lese samt fjerne elementene fra samlingen.

den viktige forskjellen mellom Iteratoren og Opplistingen er At Opplistingen ikke kan brukes på samlingsklassene. På Den annen side er Iteratoren gjeldende for samlingsklassene, derfor refereres den som en universell markør. La oss lære litt mer forskjell mellom Iterator og Opptelling ved hjelp av sammenligningsdiagrammet vist nedenfor.

Innhold: Iterator Vs Opplisting

  1. Sammenligningsdiagram
  2. Definisjon
  3. Nøkkelforskjeller
  4. Konklusjon

Sammenligningsdiagram

Grunnlag For Sammenligning Iterator Opplisting
Basic Iterator er en universell markør som den gjelder for alle samlingsklassene. Opplisting er ikke en universell markør, da Den bare gjelder eldre klasser.
Access Ved Hjelp Av Iterator kan du lese og fjerne elementene i samlingen. Ved Hjelp Av Opplisting kan du bare lese elementene i samlingen.
Metoder offentlig boolsk hasnext ();
offentlige objekter neste ();
offentlig ugyldig fjern ();
offentlig boolsk hasMoreElements ();
offentlig objekt neste();
Begrensning Iterator er en enveis frem tilgang markøren.
Iterator kan ikke erstatte noe element i samlingen.
Iterator kan ikke legge til noe nytt element i samlingen.
Opplisting er enveis frem tilgang markøren.
Opplisting støtter bare eldre klasser.
Opplisting har bare skrivebeskyttet tilgang til elementene i en samling.
Overvinne for å overvinne begrensningene I Iterator må du velge ListIterator. for å overvinne begrensningene I Opplistingen må du velge Iterator.

Definisjon Av Iterator Grensesnitt

Iterator er et grensesnitt i samlingen rammeverk. Som Iterator gjelder for alle samlingsklassene, blir den referert til som en universell markør. Det er markøren som brukes til å få tilgang til elementene i samlingen en etter en. Ved Hjelp Av Iterator kan du hente elementene fra samlingen, og hvis du vil, kan du også fjerne elementene fra samlingen. Formalet Med Iterator kan opprettes som gitt nedenfor.

Iterator itr = Collc.iterator();

variabelen itr er et Objekt Av Iterator. Collc er et samlingsobjekt som skal sykles eller itereres ved å bruke objektet (itr) til Iteratoren. Iteratoren () er metoden som brukes til a lage et iteratorobjekt. Det er tre metoder i Iteratoren som vist nedenfor.

public boolean hasnext();public Object next();public void remove();

den første metoden hasnext() kontrollerer om samlingen har noen elementer i den eller ikke. Hvis samlingen har elementene, vil den returnere sant annet vil returnere false. Den andre metoden next () brukes til a hente neste element i samlingen. Den tredje metoden fjern () brukes til å slette elementene fra samlingen.

Iterator kan reise i en samling bare i fremoverretningen, den kan ikke bevege seg tilbake mens du reiser. Iterator kan fjerne elementet fra samlingen, men har ikke evnen til å erstatte et eksisterende element med et nytt element, heller ikke det kan legge til noe nytt element i samlingen. For å overvinne disse begrensningene kan du gå For ListIterator grensesnitt.

Definisjon Av Opplistingsgrensesnitt

Opplisting er grensesnittet som gjelder for eldre klasser, og det kan ikke brukes på noen samlingsklasse. Derfor er det ikke en universell markør. Opplisting henter elementet (objektet) fra samlingen en etter en. Opplistingsobjektet har skrivebeskyttet tilgang til elementene i samlingen. Opplistingsobjektet kan ikke endre noe element fra samlingen. La oss se hvordan du oppretter enumeration objekt, ta en titt.

Enumeration er = Vect.elements();

variabelen er er et Objekt For Opplisting. Vektoren er objektet til vektorklassen som må krysses av Objektet (er) Av Opptellingen. Metodeelementet () brukes til å opprette et Objekt For Opplisting. Det er bare to metoder i Opplistingsgrensesnittet som vist nedenfor.

public boolean hasMoreElements();public nextElement();

den første metoden hasMoreElements () brukes til å kontrollere statusen til samlingen om den har elementene i den eller den er tom. Hvis samlingen har elementene, returnerer hasmoreelements () – metoden true else false. Den andre metoden nextElement () brukes til a hente elementene fra samlingen en etter en.

når traversering er fullført, kaster nextElement () – metoden NoSuchElementException. Opplistingsobjektet beveger seg bare i fremoverretningen. Det kan ikke legge til eller fjerne eller erstatte noe element i samlingen. For å overvinne disse begrensningene I Opplistingen må du velge Iterator.

Nøkkelforskjeller Mellom Iterator og Opplisting I Java

  1. hovedforskjellen mellom Iterator og Opplisting er at Iterator er en universell markør, kan brukes til å iterere ethvert samlingsobjekt. På Den annen side Brukes Opplistingen bare til å krysse objekt av eldre klasse.
  2. Opplistingsobjektet har bare skrivebeskyttet tilgang til elementene i samlingen. Imidlertid kan Objektet Av Iterator lese og fjerne elementene fra samlingen.
  3. det er to metoder for iterator en for å sjekke statusen til samlingen og en for å hente elementene fra samlingen. I tillegg Til Opplisting metoder Iterator har en mer metode for å fjerne elementene fra samlingen.
  4. Begrensninger Av Opplisting er det er fremover ensrettet markør, det har skrivebeskyttet tilgang, og det kan brukes til samlingen klasser. På den annen side Kan Iterator ikke erstatte eller legge til noe nytt element i samlingen, og som Oppregning er den også fremover ensrettet markør.
  5. Begrensning Av Opplisting er løst Ved Iterator og begrensninger Av Iterator er løst Ved ListIterator.

Konklusjon

I Dag brukes Iterator og ListItertaor markør som de er universell markør og er mye effektive enn Oppregning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.