Kanadiske Sanksjoner Relatert Til Eritrea

Forbud

Sanksjoner relatert til Eritrea ble vedtatt Under Fn-Loven for å gi effekt Til Fns sikkerhetsråds resolusjoner. De pålagte tiltakene inkluderte:

 • et forbud mot salg, utlevering eller overføring av våpen og relatert materiale til Eritrea og til personer utpekt AV FN-komiteen opprettet Ved Resolusjon 751 (1992) for å føre tilsyn med sanksjonene mot somalia og Eritrea (751-Komiteen);
 • et forbud mot bestemmelsen Til Eritrea og til personer utpekt av 751 Komiteen for teknisk, opplæring, økonomisk eller annen bistand knyttet til militære aktiviteter eller til levering, salg, overføring, produksjon, vedlikehold eller bruk av våpen og relatert materiale av alle typer;
 • en eiendeler fryse mot personer utpekt av 751 Komiteen; og
 • et reiseforbud mot personer utpekt av 751 Komiteen.

Bakgrunn

Den 23.januar 1992 vedtok Fns Sikkerhetsråd Resolusjon 733 (1992), som beordret en umiddelbar og fullstendig embargo på alle leveranser av våpen og militært utstyr til Somalia som svar på den raske forverringen av situasjonen og det store tapet av menneskeliv og utbredt materiell skade som følge av konflikten i landet. Fra 2001 til 2008 ble det vedtatt flere resolusjoner som styrket og skapte en rekke unntak fra våpenembargoen.

I tillegg var det i 2008 sammenstøt langs Grensen Mellom Eritrea Og Djibouti, og Eritrea ble fordømt av det internasjonale samfunn for å starte fiendtligheter. I januar 2009 vedtok FNS Sikkerhetsråd resolusjon 1862 som krevde At Eritrea sikre at ingen militær tilstedeværelse eller aktivitet ble forfulgt I Djibouti, at det erkjenner sin grensetvist Med Djibouti, at det engasjere seg aktivt i dialog for å uskadeliggjøre spenningen og i diplomatiske innsats som fører til en gjensidig akseptabel løsning av grensespørsmålet, og at det samarbeider fullt ut MED FNS Generalsekretærs gode kontorer. Eritrea fulgte ikke resolusjon 1862.

i løpet av 2009 var det økt fokus På eritreas destabiliserende rolle i Somalia, og brudd på embargoen.

FØLGELIG VEDTOK FNS Sikkerhetsråd Den 23. desember 2009 I Henhold Til Kapittel VII I Fn-Pakten Resolusjon 1907 (2009) som fastslo at eritreas handlinger undergraver fred og forsoning i Somalia, og at tvisten Mellom Djibouti og Eritrea utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Resolusjon 1907 krever at Eritrea umiddelbart overholder Resolusjon 1862 og at alle stater, og spesielt Eritrea, slutter å støtte væpnede opposisjonsgrupper i Somalia.

Resolusjon 1907 pålegger også sanksjoner mot Eritrea og personer utpekt av en komite I Sikkerhetsrådet. Forskriftene Som Implementerer Fns Resolusjon om Eritrea gjort under Lovgivende myndighet I Fn-Loven innlemme disse sanksjonene I Kanadisk nasjonal lov. Gjennomføring av reiseforbud pålagt Ved Resolusjon 1907 er sikret I Canada i henhold til eksisterende bestemmelser I Utlendings-Og Flyktningloven.

Den 14. November 2018 besluttet Sikkerhetsrådet I Resolusjon 2444 å avslutte de tiltakene det hadde pålagt. Den 1. juni 2020 opphevet Canada Forskriftene Som Implementerte Fns Resolusjon om Eritrea.

Utvalgte dokumenter

Regler og Forskrifter i Henhold Til Fn-Loven:

 • Justice Canada konsolidering Av Forskriftene Som Implementerer Fns Resolusjon Om Eritrea
 • 2020-07-22 (Erratum) – Forskrifter Om Opphevelse Av Forskriftene Som Implementerer Fns Resolusjon om Eritrea (SOR/2020-118)
 • 2020-06-01 (Ikrafttredelse) – Forskrift Om Opphevelse Av Forskrift Om Gjennomføring Av Fns Resolusjon Om Eritrea (SOR/2020-118)
 • 2019-03-04 (Ikrafttredelse) – Forskrift Om Endring Av Visse Bestemmelser I Henhold Til Fn-Loven (Sor/2019-60)
 • 2010-04-22 (Trådte i kraft) – Forskrift Om Gjennomføring Av Fns Resolusjon om Eritrea (SOR/2010-84) (PDF versjon, 3.8 MB, se side 25 i det koblede dokumentet)

Relaterte lenker

 • Fns Sikkerhetsråds 751 – Komite (informasjon om Komiteens arbeid, inkludert beslektede resolusjoner FRA FNS Sikkerhetsråd og en konsolidert liste over utpekte personer)
 • Eksport-Og Importkontroller
 • Forhold Mellom Canada Og Eritrea

Juridisk rådgivning

Vær oppmerksom På At Global Affairs Canada ikke kan gi juridisk rådgivning til medlemmer av publikum. Av denne grunn kan vi ikke avgi en mening om hvorvidt en bestemt aktivitet eller transaksjon ville være i strid med sanksjonslovgivningen. Du bør vurdere å søke juridisk rådgivning i forhold til en aktivitet som kan være i strid Med En Kanadisk sanksjonslov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.