Kraft Energi USA

UAVHENGIG ELEKTRISITETSMEGLER

Hva er en electricity broker?

En Detaljhandel Elektrisitetsmegler er som en uavhengig forsikringsagent. Han selger produkter (elektrisitet av forskjellige volumer for ulike lengder av tid (vilkår) fra flere leverandører (strømselgere). Han passer de beste produktene fra de riktige selskapene til kundens behov. Elektrisitetsmegleren «butikker rundt» for den beste avtalen for strømkunden.

Utdanning Om Kraftmeglere

Elektrisitetsmeglere kan være store grupper av mennesker som dekker store områder (hele staten) eller en fyr som jobber ut av et andre soverom, prøver å finne den beste strømprisen og termen for sine kunder. De kan representere bare ett selskap (og er da» fange » agenter) eller flere selskaper, noe som gir dem fleksibilitet til å matche leverandørens kundens krav og preferanser til hver kundes behov. Disse meglere tilbyr den beste verdien til sine kunder.

Ikke multi-level, ingen mellommann

en sann megler er ikke en mann i en kjede av selgere som alle har en hånd i kundens lomme. Han er en uavhengig selger for strømleverandøren (e), og prøver å få den beste avtalen for sin klientkunde. Med den beste avtalen, bør han ha mulighet for en re-salg når den nåværende kontrakten er over. Med multi-level marketing er det mange selgere i kjeden mellom strømleverandør og sluttbruker (klient). Alle vil ha en forhåndsbestemt del av avtalen, selv om de ikke er direkte involvert. Den eneste måten for dem å få sin del av avtalen er for kunden å betale mer. Multi-level markedsføring legger betydelig til per kilowatt-time kostnaden for elektrisitet.

20 Selskaper Representert-Velg blant de 8 Beste Selskapene!

Power Energy USA har kontrakter med 20 Retail Electricity Providers (REPs). I dag, Power Energy USA aktivt sitater med 8 av Disse REPs. REPs evalueres på en pågående basis for finansiell styrke, kundeservice, fakturering ytelse, og andre forretningskriterier. Når et problem oppstår, Reduserer Power Energy USA virksomheten med REP til problemet er rettet eller til alle kunder har blitt flyttet til andre leverandører.

VERDIØKNING: Power Energy USA gjør due diligence på alle strømleverandører økonomi. Vi jobber kun med etiske, økonomisk sterke selskaper. Vi prøver alltid å tilby kunden den beste prisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.