EUHEMERUS van Messene

“wat de goden betreft, hebben de mensen uit de oudheid aan latere generaties twee verschillende opvattingen doorgegeven: sommige van de goden, zeggen ze, zijn eeuwig en onvergankelijk, zoals de zon en de maan en de andere sterren van de hemel, en ook de winden en al het andere bezit een aard gelijkend op die van hen; voor elk van deze zijn de genesis en de duur van eeuwigdurend tot eeuwigdurend. Maar de andere goden, zo wordt ons verteld, waren aardse wezens die onsterfelijke eer en roem bereikten vanwege hun weldaden aan de mensheid, zoals Herakles, Dionysos, Aristaeus en de anderen die op hen leken…Euhemerus, die een vriend was van Koning Kassander en door hem werd verplicht om bepaalde staatszaken te doen en grote reizen naar het buitenland te maken, zegt dat hij zuidwaarts reisde tot aan de oceaan.; om uit Arabië te varen reisde hij een groot aantal dagen door de oceaan en werd naar de kust van enkele eilanden in de zee gebracht, waarvan er één de naam Panachaea droeg. Op dit eiland zag hij de Panacheeërs die daar woonden, die uitblinken in vroomheid en de goden eren met de meest prachtige offers en met opmerkelijke votief offers van zilver en goud…. Er is ook op het eiland, gelegen op een buitengewoon hoge heuvel, een heiligdom van Zeus, dat door hem werd opgericht in de tijd dat hij koning van de hele bewoonde wereld was en nog steeds in het gezelschap van mensen was. En in de tempel is er een stele van goud waarop is ingeschreven in het kort, in het schrijven in dienst van de Panchaeans, de daden van Ouranos en Kronos en Zeus.Euhemerus gaat verder met te zeggen dat Ouranos de eerste was die koning was, dat hij een eerbaar en weldadig man was, die bedreven was in de beweging van de sterren, en dat hij ook de eerste was die de goden van de hemelen eerde met offers, vanwaar hij Ouranos of “hemel”werd genoemd. Hij kreeg van zijn vrouw Hestia twee zonen, Titan en Kronos, en twee dochters, Rhea en Demeter. Kronos werd koning na Ouranos, en door te trouwen met Rhea, verwekte hij Zeus en Hera en Poseidon. Zeus huwde Hera en Demeter en Themis, en door hen kreeg hij kinderen: de Koureten van de eerste, Persephone van de tweede, en Athena van de derde. En als hij naar Babel ging, werd hij vermaakt van Belus, en daarna ging hij naar het eiland Panchea, dat in de zee ligt; en hier richtte hij een altaar op voor Ouranos, den stichter zijner familie. Van daar ging hij door Syrië,… en komende naar Cilicie veroverde hij in den strijd Cilix, de landvoogd der landstreek; en hij bezocht vele andere volken, die Hem allen eer bewezen, en hem openbaar verkondigden tot een god.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.