Evangeline Booth Lodge

klanten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de kerkdiensten. Voor velen is dit een kans om de spirituele dimensie van hun leven te onderzoeken. Vaak hernieuwen ze hun toewijding aan waarden die ze uit het oog verloren hebben in hun strijd om te overleven.
Crisis lijkt het vaakst ‘ s nachts plaats te vinden. Het huis van een gezin gaat in vlammen op. Een moeder en haar kinderen ontvluchten een gewelddadige situatie. De politie brengt iemand in wanhopige behoefte aan hulp. Wanneer mensen bij de Lodge aankomen, zijn ze meestal behoorlijk geschokt. Ze hebben troost nodig en iemand die luistert zonder te oordelen. Ze komen huisvesting nodig hebben, maar hebben veel andere zorgen. Hun financiën kunnen minder zijn dan ze nodig hebben. Ze kunnen worstelen met een probleem van huiselijk geweld of drugsmisbruik. Ze hebben misschien nooit een eigen huis gehad. Ze kunnen medische zorgen hebben. Hun kinderen kunnen een handicap hebben en speciale medische zorg nodig hebben. We zorgen voor deze tijdelijk daklozen net zoals we voor onze eigen families zouden zorgen. Wij zien hen als mensen die een kans nodig hebben om door een moeilijke tijd te komen. Uw steun aan het Leger des Heils maakt een veilige haven mogelijk in de donkerste nachten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.