Folotyn (pralatrexaat injectie)

General Information

Folotyn contains pralatrexate, a small molecule chemotherapeutic agent that inhibits dihdrofolate reductase (DHFR). DHFR is a folate dependent enzyme involved in the building of DNA and other processes. Folotyn is transported into tumor cells via the reduced folate carrier (RFC-1). This injectable, small molecule, cytotoxic agent has been designed for improved transport into tumor cells and greater intracellular drug retention.Folotyn is specifiek geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met recidiverend of refractair perifeer T-cellymfoom.

Folotyn wordt geleverd als een oplossing ontworpen voor intraveneuze toediening. De aanbevolen dosis is 30 mg / m2 toegediend als een intraveneuze (IV) duw over 3-5 minuten via de zijpoort van een vrij stromende 0,9% natriumchloride injectie, USP IV lijn eenmaal per week gedurende 6 weken in cycli van 7 weken tot progressieve ziekte of onaanvaardbare toxiciteit.
vitaminesuppletie
patiënten dienen dagelijks een lage dosis (1,0-1,25 mg) oraal foliumzuur in te nemen. Foliumzuur moet worden gestart in de periode van 10 dagen voorafgaand aan de eerste dosis Folotyn en de toediening moet worden voortgezet tijdens de volledige behandelingskuur en gedurende 30 dagen na de laatste dosis Folotyn. Patiënten dienen ook een intramusculaire injectie van vitamine B12 (1 mg) te krijgen, niet meer dan 10 weken vóór de eerste dosis Folotyn en daarna om de 8-10 weken.

klinische resultaten

FDA-goedkeuring
de FDA-goedkeuring van Folotyn was gebaseerd op de resultaten van een open-label, éénarmig, multicenter, internationaal onderzoek. Aan het onderzoek namen 111 proefpersonen deel met recidiverende refractaire PTCL. De proefpersonen kregen Folotyn in een dosering van 30 mg/m2 eenmaal per week via een intraveneuze push gedurende 3-5 minuten gedurende 6 weken in cycli van 7 weken tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit optrad. Van de 111 behandelde proefpersonen waren er 109 evalueerbaar voor werkzaamheid. Het primaire werkzaamheidseindpunt was het totale responspercentage (complete respons, complete respons onbevestigd en partiële respons) zoals beoordeeld aan de hand van International Workshop Criteria (IWC). Het belangrijkste secundaire eindpunt voor de werkzaamheid was de duur van de respons. Responsbeoordelingen werden gepland aan het einde van cyclus 1 en vervolgens om de andere cyclus (elke 14 weken). Het totale responspercentage was 27% en de mediane duur van de respons was 287 dagen (9,4 maanden). Van de responders reageerde 66% binnen cyclus 1. De mediane tijd tot de eerste respons was 45 dagen.

bijwerkingen

bijwerkingen die in verband worden gebracht met het gebruik van Folotyn kunnen de volgende bijwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot::

  • mucositis
  • thrombocytopenia
  • nausea
  • fatigue
  • anemia
  • constipation
  • pyrexia
  • edema
  • cough

Mechanism of Action

Folotyn contains pralatrexate, an antineoplastic folate analog metabolic inhibitor that competitively inhibits dihydrofolate reductase. It is also a competitive inhibitor for polyglutamylation by the enzyme folylpolyglutamyl synthetase. Deze remming resulteert in de depletie van thymidine en andere biologische molecules waarvan de synthese van enige koolstofoverdracht afhangt.

Literatuur

O ‘Connor OA, Horwitz S, Hamlin P, Portlock C, Moskowitz CH, Sarasohn D, Neylon E, Mastrella J, Hamelers R, Macgregor-Cortelli B, Patterson M, Seshan VE, Sirotnak F, Fleisher M, Schimmel DR, Saunders M, Zelenetz AD Fase II-I-II studie van twee verschillende doses en schema’ s van pralatrexate, een hoge affiniteit substraat voor de verlaagde foliumzuur vervoerder, bij patiënten met recidiverende of refractaire lymfoom onthult gemarkeerd activiteit in T-cel maligniteiten. Journal of Clinical Oncology: Public Journal of the American Society of Clinical Oncology 2009 Sep 10;27 (26):4357-64

aanvullende informatie

voor meer informatie over Folotyn of perifeer T-cellymfoom, kunt u terecht op de Folotyn webpagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.