standaardisatie

standaardisatie of standaardisatie is een proces van het vinden van evenwichtspatronen en het verenigen van de kenmerken van een product of dienst, teneinde normen vast te stellen voor assimilatie aan een model dat Voor massaproduktie moet worden gevolgd. De toepassing van standaardproductienormen is relevant in het tijdperk van globalisering door elk bedrijf, om commercieel in de verschillende internationale markten te betreden.

standaardisatie is een term afgeleid van het Engelse woord standaard, op zijn beurt overgenomen uit het Frans. Het woord standar is samengesteld uit stand, wat staat of staan betekent, en hard, wat sterk, stevig betekent.

autos-214033_1920

het begrip evolueerde tot op de dag van vandaag en gaf het te volgen patroon of model aan. De Castiliaanse vorm opgenomen in de standaard Engels term het achtervoegsel “tie”, afgeleid van het Latijn, die actie en effect aangeeft.

in een eerste concept is standaardisatie een activiteit waarbij iets wordt aangepast aan een type patroon of model, om uniform te zijn, een definitie die verwijst naar de productie van een bepaald product, zodat het wordt ingesteld op het standaardmodel.

wanneer we het hebben over industriële standaardisatie, ook wel standaardisatie genoemd, beschouwen we de ontwikkeling van regelgeving die de productie van grote hoeveelheden onafhankelijk vervaardigde elementen mogelijk maakt, zoals hun reserveonderdelen en verwisselbare onderdelen, waardoor de kwaliteit van het gecreëerde element, veiligheid in termen van werking en sociale verantwoordelijkheid in termen van arbeidsnormen wordt gewaarborgd.

normalisatie de normen kunnen de kenmerken, materialen, beschrijvingen, formules, modellen en tekeningen van de fabricage beschrijven.

het doel is de communicatie van bedrijven met leveranciers te waarborgen, waardoor een uniforme internationale uitwisseling mogelijk wordt. Vermijd ook fouten en conflicten, dubbele taken en vereenvoudiging van modellen.

overheidsinstanties, beroepsverenigingen en technische verenigingen dragen bij tot het opstellen van deze normen in industriële sectoren. De DIN -, ANSI-en ISO-normen hebben tot doel gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen met het oog op een optimaal beheer in technologie, beleid en resource economy.

normalisatie Synoniemen

normalisatie, homogenisatie

normalisatie Antoniemen

diversificatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.