Kanadyjskie sankcje w odniesieniu do Erytrei

zakazy

sankcje w odniesieniu do Erytrei zostały wprowadzone na mocy ustawy Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nałożone środki obejmowały:

 • zakaz sprzedaży, dostaw lub transferu broni i materiałów pokrewnych Erytrei oraz osobom wyznaczonym przez Komitet ONZ ustanowiony rezolucją 751 (1992) w celu nadzorowania sankcji wobec Somalii i Erytrei (Komitet 751);
 • zakaz udzielania Erytrei i osobom wyznaczonym przez Komitet 751 pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej lub innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostawą, sprzedażą, transferem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem broni i wszelkiego rodzaju materiałów pokrewnych;
 • zamrożenie aktywów wobec osób wskazanych przez Komitet 751; oraz
 • zakaz podróżowania wobec osób wskazanych przez Komitet 751.

kontekst

w dniu 23 stycznia 1992 r.Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 733 (1992), która nakazała natychmiastowe i całkowite embargo na wszystkie dostawy broni i sprzętu wojskowego do Somalii w odpowiedzi na szybkie pogorszenie się sytuacji oraz poważne straty w ludziach i rozległe straty materialne wynikające z konfliktu w tym kraju. W latach 2001-2008 przyjęto szereg kolejnych rezolucji, które wzmocniły i stworzyły szereg wyjątków od embarga na broń.

ponadto w 2008 r.doszło do starć wzdłuż granicy Erytrea-Dżibuti, a Erytrea została potępiona przez społeczność międzynarodową za inicjowanie działań wojennych. W styczniu 2009 r.Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1862, w której domagała się od Erytrei zapewnienia, aby w Dżibuti nie była prowadzona żadna obecność wojskowa ani działalność wojskowa, aby uznała swój spór graniczny z Dżibuti, aby aktywnie angażowała się w dialog w celu rozładowania napięć i w wysiłki dyplomatyczne prowadzące do akceptowalnego dla obu stron rozwiązania kwestii granicznej oraz aby w pełni współpracowała z dobrymi biurami Sekretarza Generalnego ONZ. Erytrea nie zastosowała się do rezolucji nr 1862.

w 2009 r.zwiększono nacisk na destabilizującą rolę Erytrei w Somalii i jej naruszenie embarga.

w związku z tym w dniu 23 grudnia 2009 r.Rada Bezpieczeństwa ONZ, działając na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 1907 (2009) stwierdzającą, że działania Erytrei podważają pokój i pojednanie w Somalii oraz że spór między Dżibuti a Erytreą stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rezolucja 1907 wymaga, aby Erytrea natychmiast zastosowała się do rezolucji 1862 i aby wszystkie państwa, a w szczególności Erytrea, zaprzestały jakiegokolwiek wsparcia dla uzbrojonych ugrupowań opozycyjnych w Somalii.

Rezolucja 1907 nakłada również sankcje na Erytreę i osoby wyznaczone przez Komitet Rady Bezpieczeństwa. Rozporządzenia wdrażające rezolucję ONZ w sprawie Erytrei, wydane na mocy ustawy ONZ, włączają te sankcje do kanadyjskiego prawa krajowego. Wprowadzenie w życie zakazu podróży nałożonego rezolucją 1907 jest zapewnione w Kanadzie na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie uchodźców i Imigracji.

w dniu 14 listopada 2018 r.Rada Bezpieczeństwa podjęła w rezolucji nr 2444 decyzję o zakończeniu nałożonych przez siebie środków. 1 czerwca 2020 Kanada uchyliła Rozporządzenia wdrażające rezolucję ONZ w sprawie Erytrei.

wybrane dokumenty

rozporządzenia i zarządzenia wydane na mocy ustawy ONZ:

 • Justice Canada konsolidacja rozporządzeń wykonawczych do rezolucji Narodów Zjednoczonych w sprawie Erytrei
 • 2020-07-22 (Erratum) – Rozporządzenia uchylające rozporządzenia wykonawcze do rezolucji Narodów Zjednoczonych w sprawie Erytrei (SOR/2020-118)
 • 2020-06-01 (weszła w życie) – rozporządzenia uchylające rozporządzenia wykonawcze do rezolucji Narodów Zjednoczonych w sprawie Erytrei (SOR/2020-118)
 • 2019-03-04 (weszła w życie) – rozporządzenia zmieniające niektóre Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o Organizacji Narodów Zjednoczonych (SOR/2019-60)
 • 2010-04-22 (weszła w życie) – Rozporządzenia wdrażające rezolucję ONZ w sprawie Erytrei (SOR/2010-84) (wersja PDF, 3.8 MB, patrz strona 25 dokumentu)

linki pokrewne

 • Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 751 (informacje dotyczące prac Komitetu, w tym związane z nimi rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i skonsolidowany wykaz osób wyznaczonych)
 • Kontrola eksportu i importu
 • stosunki Kanada – Erytrea

porady prawne

informujemy, że Global Affairs Kanada nie może zapewnić legalnego Porady dla członków społeczeństwa. Z tego powodu nie możemy wydać opinii na temat tego, czy dana działalność lub transakcja naruszyłaby przepisy dotyczące sankcji. Powinieneś rozważyć zasięgnięcie porady prawnej w związku z działalnością, która może naruszać kanadyjskie prawo sankcyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.