prostytucja Kodeks karny i obrona

prostytucja jest wykroczeniem w Fort Worth, skazanie za które może prowadzić do grzywien, a nawet więzienia. Jeśli dana osoba otrzyma wiele wyroków skazujących, kary za prostytucję mogą stać się surowe. Istnieje jednak pewna obrona tej zbrodni.

jeśli jesteś oskarżony o prostytucję, prawnik z Fort Worth może pomóc zminimalizować konsekwencje takiego oskarżenia, być może uniemożliwiając sądowi wymierzenie kary więzienia. Ponadto wykwalifikowany adwokat może być w stanie podnieść ustawową obronę w zależności od okoliczności, co może pomóc klientowi osiągnąć bardziej pozytywny wynik w swojej sprawie.

Kodeks karny Teksasu §43.02 wymienia dwa sposoby, w jakie osoba może popełnić wykroczenie klasy B polegające na prostytucji. Po pierwsze, jeśli dana osoba oferuje, zgadza się zaangażować lub angażuje się w zachowania seksualne w zamian za opłatę, a po drugie, można udowodnić, że ktoś popełnił poprzednie działania na podstawie otrzymania już dokonanej płatności. Główną różnicą między tymi dwoma formami prostytucji jest to, że w pierwszej kolejności osoba może popełnić przestępstwo prostytucji, nie otrzymując ani nie oferując żadnych pieniędzy.

jako wykroczenie klasy B, skazanie za prostytucję może prowadzić do maksymalnej grzywny w wysokości $2,000 i maksymalnej kary więzienia 180 dni. Nie ma minimalnej kary za to przestępstwo, ale adwokat ds. prostytucji w Fort Worth może potencjalnie pomóc zminimalizować konsekwencje skazania za prostytucję po raz pierwszy.

Promowanie Prostytucji

Zgodnie Z Kodeksem Karnym 43.03, każdy, kto dzieli wpływy z czynów prostytucji mówi się, że promowanie prostytucji. Promocja prostytucji (która jest powszechnie znana jako sutener) jest klasyfikowana jako:

  1. wykroczenie klasy A Dla Pierwszych przestępców
  2. przestępstwo więzienia stanowego za drugie i kolejne przestępstwa
  3. przestępstwo Drugiego stopnia, jeśli przestępstwo dotyczy nieletnich, niezależnie od wiedzy domniemanego sprawcy o wieku osoby, która popełniła przestępstwo

zaostrzona Promocja prostytucji

zgodnie z Teksańskim kodeksem karnym & sekta; 43.04.mówi się, że osoba popełniła to przestępstwo, jeśli jest właścicielem, inwestuje, kontroluje, finansuje, zarządza lub nadzoruje Przedsiębiorstwo prostytucyjne z więcej niż jedną prostytutką. Zaostrzona promocja prostytucji może być przestępstwem pierwszego lub trzeciego stopnia.

  • każde przestępstwo z udziałem nieletnich (osób poniżej 18 roku życia) kwalifikuje się jako przestępstwo trzeciego stopnia.
  • przestępstwa z udziałem przedsiębiorstw wykorzystujących jedną lub więcej nieletnich prostytutek (poniżej 18 lat) niezależnie od wiedzy domniemanego sprawcy o ich wieku w momencie popełnienia przestępstwa kwalifikuje się jako przestępstwo pierwszego stopnia.

zmuszanie do prostytucji

zgodnie z Teksańskim kodeksem karnym &sekta; 43.05 mówi się, że osoba popełniła to przestępstwo, jeśli używa siły, gróźb lub oszustwa, aby zmusić inną osobę do prostytucji. Przymusowa prostytucja dotyczy również osób, które w jakikolwiek sposób zmuszają nieletnich do prostytucji, niezależnie od wiedzy aktora na temat wieku osób, o których mowa w momencie popełnienia przestępstwa. Zniewalająca prostytucja może być przestępstwem pierwszego lub drugiego stopnia.

  • każde przestępstwo z udziałem osoby/osób starszych niż 18 lat kwalifikuje się jako przestępstwo drugiego stopnia
  • przestępstwa z udziałem nieletnich, niezależnie od wiedzy domniemanego sprawcy na temat wieku/s osoby/osób, o których mowa w momencie przestępstwa jest przestępstwem pierwszego stopnia.

kolejne wyroki skazujące

potencjalne kary za prostytucję rosną wraz z każdym kolejnym wyrokiem skazującym. Drugi wyrok jest podwyższony do statusu wykroczenia klasy A i odpowiednio niesie maksymalną grzywnę w wysokości $4,000 i więzienia do jednego roku. Trzeci wyrok to także wykroczenie klasy A.

czwarty wyrok za prostytucję jest jednak przestępstwem więzienia stanowego w Fort Worth. Przestępstwo więzienia stanowego podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności w więzieniu stanowym i do 10 000 dolarów grzywny.

po aresztowaniu

prostytucja lub związane z nią zarzuty w Fort Worth są rozpatrywane w okręgowych sądach karnych. Jeśli ty / członek rodziny są w obliczu przestępstwa prostytucji zarzutów, sprawa przejdzie przez proces oskarżenia. W przypadku postawienia sprawy w stan oskarżenia, sprawa zostanie przekazana do Sądu Rejonowego karnego.

domniemani sprawcy muszą kilkakrotnie iść do sądu, zanim sprawy zostaną rozwiązane. Pierwsza instancja może mieć miejsce kilka tygodni po aresztowaniu. Proces może potrwać sześć tygodni lub dłużej w przypadku oskarżenia o przestępstwo. Twój prawnik ma za zadanie negocjować Twoją sprawę z prokuratorami. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, twoja sprawa przechodzi do procesu.

jeśli masz zarzuty prostytucji w Fort Worth, zadzwoń do nas teraz. Możemy porozmawiać o twojej sprawie i możliwej obronie.

możliwe obrony przed zarzutami prostytucji

istnieją dwie ustawowe twierdzące obrony przed przestępstwem prostytucji. Obrona twierdząca to taka, w której oskarżony nie zaprzecza popełnieniu czynu niezgodnego z prawem, ale mimo to twierdzi, że powinien zostać uznany za niewinnego z powodu pewnego czynnika łagodzącego.

pierwszym czynnikiem łagodzącym, który uniewinniałby oskarżonego stojącego przed zarzutem prostytucji, jest to, że oskarżony jest ofiarą handlu ludźmi. Drugą afirmatywną obroną prostytucji jest przymus-to znaczy oskarżony został zmuszony siłą, groźbą użycia siły lub zaindukowany oszustwem do popełnienia czynu prostytucji. Jeśli którakolwiek z tych okoliczności dotyczy sprawy oskarżonego, ich prawnik z Fort Worth prostytucji może wykorzystać je jako podstawę do argumentacji o oddalenie zarzutów.

po co mi adwokat z Fort Worth?

cóż, najlepszym sposobem na uniknięcie okropności prostytucji i związanych z nią wyroków karnych jest zakwestionowanie zarzutów. Wielu niewinnych ludzi jest fałszywie oskarżanych o prostytucję. Większość z tych ludzi boryka się z poważnymi problemami, takimi jak grzywny, więzienie i uszkodzenie ich reputacji, ponieważ wstydzili się walczyć z tymi zarzutami w sądzie.

chociaż istnieje powód, aby obawiać się piętna społecznego związanego z zarzutami prostytucji, przyznanie się do winy nie jest w Twoim najlepszym interesie. Potrzebujesz prawnika, by walczyć z Twoimi zarzutami, albo żeby te zarzuty wycofano. Potrzebujesz też prawnika, by wynegocjować mniejsze opłaty. Prawnik prostytucji pomoże Ci podjąć najbardziej świadomą decyzję, która przyniesie korzyści twojej przyszłości.

Porozmawiaj z prawnikiem od prostytucji w Fort Worth

zarzut prostytucji to poważna sprawa. Wyrok może pozostać w Twojej kartotece karnej na stałe, nie wspominając o więzieniu i grzywny mogą znacznie zakłócić twoje codzienne życie w międzyczasie. Jeśli stoją zarzuty prostytucji, rozważyć utrzymanie Fort Worth criminal defense attorney, który może stanąć w obronie swoich praw i reprezentować swoje najlepsze interesy. Zadzwoń już dziś, aby umówić się na wstępną konsultację.

zobacz artykuł o zabójstwach w Fort Worth
&
dowiedz się więcej o nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.