Prostitution straffelov & forsvar

Prostitution er en forseelse i Fort værd, en Overbevisning, som kan føre til bøder og endda fængsel tid. Hvis en person modtager flere domme, kan sanktionerne for prostitution blive alvorlige. Der er dog nogle forsvar mod denne forbrydelse.

hvis du er anklaget for prostitution, kan en Fort værd prostitution advokat hjælpe med at minimere konsekvenserne af en sådan afgift, måske forhindre retten i at administrere en fængselsstraf. Desuden kan en dygtig advokat være i stand til at rejse et lovbestemt forsvar afhængigt af omstændighederne, hvilket kan hjælpe deres klient med at opnå et mere positivt resultat af deres sag.

Prostitution defineret

straffelov 43.02 opregner to måder, hvorpå en person kan begå klasse B-forseelse med prostitution. Den første er, hvis en person tilbyder, accepterer at engagere sig i, eller engagerer sig i seksuel adfærd i bytte for et gebyr, og det andet er, at det kan bevises, at nogen har begået de tidligere handlinger baseret på en modtagelse af allerede foretaget betaling. Den vigtigste skelnen mellem de to former for prostitution er, at i første omgang, en person kan begå prostitution uden faktisk at modtage eller blive tilbudt nogen penge.

som en klasse B-forseelse kan en dom på prostitutionsafgifter føre til en maksimal bøde på $2.000 og en maksimal fængselsperiode på 180 dage. Der er ingen minimumsstraf for denne forbrydelse, men en prostitutionsadvokat i Fort værd kan potentielt hjælpe med at minimere eventuelle konsekvenser for en første gangs prostitutionsdom.

Fremme Af Prostitution

Under Straffelov 43.03, enhver, der deler indtægter fra prostitutionshandlinger, siges at fremme prostitution. Fremme af prostitution (som almindeligvis er kendt som Hallik) klassificeres som en:

  1. klasse A forseelse for første lovovertrædere
  2. Statsfængselsforbrydelse for anden og efterfølgende lovovertrædelser
  3. andengrads forbrydelse hvis lovovertrædelsen involverer mindreårige uanset den påståede lovovertræders viden om individets alder, når de begår lovovertrædelsen

forværret fremme af Prostitution

i henhold til straffeloven & sekt; 43.04, siges en person at have begået denne lovovertrædelse, hvis han / hun ejer, investerer, kontrollerer, finansierer, administrerer eller fører tilsyn med en prostitutionsvirksomhed med mere end en prostitueret. Forværret fremme af prostitution kan enten være en første grad eller tredje grad forbrydelse.

  • enhver lovovertrædelse, der involverer mindreårige (personer under 18 år), kvalificerer sig som en tredje graders forbrydelse.
  • lovovertrædelser, der involverer virksomheder, der bruger en eller flere mindreårige prostituerede (yngre end 18 år) uanset den påståede lovovertræders kendskab til deres alder på tidspunktet for lovovertrædelsen, kvalificerer sig som første grads forbrydelse.

tvingende Prostitution

i henhold til straffeloven & sekt; 43.05 siges en person at have begået denne lovovertrædelse, hvis han/hun bruger magt, trusler eller svig til at få en anden person til at begå prostitution. Tvingende prostitution gælder også for personer, der forårsager mindreårige, på nogen måde, at begå prostitution uanset skuespillerens viden om de pågældende personers alder på tidspunktet for lovovertrædelsen. Overbevisende prostitution kan ved en første grad eller anden grad forbrydelse.

  • enhver lovovertrædelse, der involverer en person/s, der er ældre end 18 år, kvalificerer sig som en andengrads forbrydelse
  • lovovertrædelser, der involverer mindreårige uanset den påståede lovovertræders kendskab til den pågældende persons alder på tidspunktet for lovovertrædelsen, er en første grads forbrydelse.

efterfølgende domme

de potentielle straffe for prostitution øges med hver efterfølgende overbevisning. En anden overbevisning hæves til status som en klasse A forseelse og bærer derfor en maksimal bøde på $4.000 og fængselsperiode på op til et år. En tredje overbevisning er også en klasse A forseelse.

en fjerde prostitution overbevisning, imidlertid, er en stat Fængsel forbrydelse i Fort værd. En statsfængselsforbrydelse kan straffes med op til to års fængsel i et statsfængsel og op til $10.000 i bøder.

efter anholdelse

Prostitution eller relaterede anklager i Fort værd argumenteres i amtets straffedomstole. Hvis du / et familiemedlem står over for anklager om prostitution, vil sagen gennemgå en tiltaleproces. Hvis tiltalt, sagen vil blive overdraget til en kriminel distriktsdomstol.

påståede lovovertrædere skal gå til retten ved flere lejligheder, før sager løses. Første instans kan finde sted uger efter anholdelsen. Processen kan tage seks uger eller længere for forbrydelser. Din advokat har til opgave at forhandle din sag med anklagere. Hvis en aftale ikke er nået, fortsætter din sag til retssag.

hvis du står over for prostitutionsafgifter i Fort værd, ring til os nu. Vi kan diskutere din sag og potentielle forsvar.

mulige forsvar mod Prostitutionsafgifter

der er to lovbestemte bekræftende forsvar mod prostitutionens forbrydelse. Et bekræftende forsvar er et, hvor en tiltalte ikke benægter at begå den ulovlige handling, men alligevel hævder, at de ikke skal findes skyldige på grund af en formildende faktor.

den første formildende faktor, der ville fritage en tiltalte, der står over for en prostitutionsafgift, er, hvis tiltalte er offer for menneskehandel. Det andet bekræftende forsvar mod prostitution er tvang—det vil sige, den tiltalte blev tvunget med magt, trussel om magt, eller induceret af svig til at begå en prostitutionshandling. Hvis en af disse omstændigheder gælder for en sagsøgtes sag, deres Fort værd prostitution advokat kunne bruge dem som grund til at argumentere for en afskedigelse af afgifter.

Hvorfor har jeg brug for en Fort værd Prostitution advokat til at hjælpe mig?

den bedste måde at undgå prostitutionens rædsler og relaterede straffedomme er at udfordre anklagerne. Mange uskyldige mennesker er fejlagtigt anklaget for prostitution. De fleste af disse mennesker står over for alvorlige problemer som bøder, fængselstid og skade på deres omdømme, fordi de var flov over at bekæmpe disse anklager i retten.

mens der er en grund til at frygte social stigma relateret til prostitutionsafgifter, er det ikke i din bedste interesse at erklære sig skyldig. Du har brug for en advokat til at bekæmpe dine anklager eller få disse anklager droppet. Du har også brug for en advokat til at forhandle en mindre afgift. En prostitutionsadvokat hjælper dig med at træffe den mest informerede beslutning, der gavner din fremtid.

Tal med en Fort værd Prostitution advokat i dag

en afgift for prostitution er en alvorlig sag. En overbevisning kan forblive permanent på din strafferegister, for ikke at nævne fængselstid og bøder kan i høj grad forstyrre dit daglige liv i mellemtiden. Hvis du står over for prostitution afgifter, overveje at bevare et fort værd kriminel forsvarsadvokat, der kunne stå op for dine rettigheder og repræsentere dine bedste interesser. Ring i dag for at planlægge en indledende konsultation.

Tjek en artikel om Fort værd drab
&
Lær mere om os

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.