Business & Human Rights Resource Center

”Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions”, 9 oktober 2019

…20 fossila bränsleföretag… kan kopplas direkt till mer än en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i modern tid… nalysis, av Richard Heede vid Climate Accountability Institute… utvärderar det globala företaget… sedan 1965 – den punkt där experter säger miljöpåverkan av fossila bränslen var känd av både branschledare och politiker… Chevron toppade listan över de åtta investerarägda företagen, följt av Exxon, BP och Shell. Tillsammans står dessa fyra globala företag bakom mer än 10% av världens koldioxidutsläpp… påpekade ansträngningar de gjorde för att investera i förnybara energikällor eller låga koldioxidutsläpp och sade att fossila bränsleföretag hade en viktig roll att spela för att ta itu med klimatkrisen… Heede sade han: ”Dessa företag och deras produkter är väsentligt ansvariga för klimatnödsituationen, har kollektivt försenat nationella och globala åtgärder i årtionden och kan inte längre gömma sig bakom rökskärmen att konsumenterna är ansvariga parter”… ”betydande moraliskt, ekonomiskt och juridiskt ansvar för klimatkrisen och en motsvarande börda för att lösa problemet”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.