Contact Editorial Office

Scope

Food Microbiology fokuserar på ett brett utbud av aktuell forskning om mikrober som har både fördelaktiga och skadliga effekter på livsmedelssäkerhet och kvalitet och är därmed ett problem för folkhälsan. Livsmedelsmikrobiologi publicerar betydande grundläggande och tillämpad forskning inom följande områden: • industriell och bioteknisk exploatering av mikrobiell mångfald och mångsidighet för förbättring av kvalitet, säkerhet och hälsosamma egenskaper hos bearbetade livsmedel.
• mikrobiologi av fermenterade livsmedel.
• evolutionär dynamik hos livsmedelsburna patogena mikrober och de som är av värde för livsmedelsförädling och säkerhet i deras olika ekologiska sammanhang.• molekylära metoder för identifiering, typning och karakterisering av livsmedelsassocierade mikrober och komplexa mikrobiella samhällen.
• utveckling av probiotika som kosttillskott och deras effekter på människors hälsa inklusive effekter på tarmmikrobiota.
• prediktiv mikrobiologi och dess tillämpning på mat och processoptimering och riskbedömning.
ett slutmål är att underlätta och påskynda kommunikationen mellan livsmedelsmikrobiologer och de som är aktiva inom relevanta andra vetenskapsområden och stimulera nya perspektiv och innovation. Ett annat mycket viktigt mål är att bidra till en konstruktiv dialog mellan forskare och lekmän om frågor om livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet och hälsosam livsstil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.