den första inre molekylär fylogeni av djuret phylum entoprocta (Kamptozoa)

denna artikel ger den första molekylär fylogenetisk studie av den gåtfulla ryggradslösa phylum entoprocta och har utformats för att lösa de interna fylogenetiska relationer av taxon. Studien är baserad på partiella och kombinerade analyser av mitokondriell gen cytokrom C oxidas subenhet i (COI), liksom de nukleära ribosomala generna 28S rDNA och 18S rDNA. En kort morfologisk karaktärmatris konstruerades för att spåra karaktärsutveckling längs det kombinerade molekylära fylogenetiska trädet. De kombinerade analyserna av alla tre generna stöder starkt monofylen av phylum Entoprocta och ett systergruppsförhållande mellan Entoprocta och Cykliofora, ett resultat som överensstämmer med ett antal tidigare morfologiska och molekylära bedömningar. Vi finner bevis för två separata linjer inom Entoprocta, en härstamning som leder till alla nya koloniala taxa, Coloniales, en annan som representerar kladen av ensamma Entoprokter, Solitaria. Vår studie tyder på att Loxosomella är en parafyletisk montering med avseende på släktena Loxomitra, Loxosoma och Loxokoron. Resultaten antyder att förfädernas entoprokt var en ensam, marin organism med en epizoisk livsstil. Grundplanen för entoproct vuxenstadiet inkluderade förmodligen ett bilobed centraliserat nervsystem, och larven var antagligen planktonisk, med en tarm och en cilierad krypande sula.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.