Evangeline Booth Lodge

kunder är inbjudna att delta i kapelltjänster. För många är detta en möjlighet att undersöka den andliga dimensionen i deras liv. Ofta förnyar de sitt engagemang för värderingar som de har tappat ur sikte i sin kamp för att överleva.
krisen verkar hända oftast på natten. En familjs hem går upp i lågor. En mamma och hennes barn flyr från en kränkande situation. Polisen tar med någon i desperat behov av hjälp. När människor anländer till lodgen är de vanligtvis ganska skakade. De behöver tröst och någon som lyssnar utan att döma. De kommer att behöva bostäder, men har många andra problem. Deras ekonomi kan vara mindre än de behöver. De kan kämpa med ett problem med våld i hemmet eller missbruk. De kanske aldrig har haft ett eget hem. De kan ha medicinska problem. Deras barn kan ha funktionshinder och kräver särskild läkarvård. Vi tar hand om dessa tillfälligt hemlösa precis som vi skulle ta hand om våra egna familjer. Vi ser dem som människor som behöver en möjlighet att komma igenom en svår tid.
ditt stöd för Frälsningsarmen möjliggör en säker tillflyktsort i de mörkaste nätterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.