Prostitution strafflagen & försvar

Prostitution är en förseelse i Fort Worth, en fällande dom som kan leda till böter och även fängelse. Om en person får flera domar kan påföljderna för prostitution bli allvarliga. Det finns dock vissa försvar mot detta brott.

om du anklagas för prostitution kan en Fort Worth prostitutionsadvokat hjälpa till att minimera konsekvenserna av en sådan anklagelse, kanske förhindra domstolen från att administrera en fängelsestraff. Dessutom kan en skicklig advokat kunna höja ett lagstadgat försvar beroende på omständigheterna, vilket kan hjälpa deras klient att uppnå ett mer positivt resultat i deras fall.

Prostitution definierad

Texas strafflagen 43.02 räknar upp två sätt på vilka en person kan begå klass B förseelse brott prostitution. Den första är om en person erbjuder, går med på att delta i, eller bedriver sexuellt beteende i utbyte mot en avgift, och den andra är att det kan bevisas att någon begått de tidigare åtgärderna baserat på ett kvitto på betalning som redan gjorts. Den viktigaste skillnaden mellan de två formerna av prostitution är att i första hand, en person kan begå brottet prostitution utan att faktiskt ta emot eller erbjudas några pengar.

som en klass B-förseelse kan en övertygelse om prostitutionsavgifter leda till en maximal böter på $2,000 och en maximal fängelse på 180 dagar. Det finns ingen minimistraff för detta brott, men en prostitution advokat i Fort Worth skulle kunna bidra till att minimera eventuella konsekvenser för en första gången prostitution övertygelse.

Främja Prostitution

Enligt Strafflagen 43.03, den som delar intäkter från prostitutionshandlingar sägs främja prostitution. Främjande av prostitution (som allmänt kallas koppleri) klassificeras som en:

  1. klass A förseelse för första brottslingar
  2. State jail brott för andra och efterföljande brott
  3. andra gradens brott om brottet innebär minderåriga oavsett den påstådda gärningsmannen kunskap om individens ålder när begå brottet

grovt främjande av Prostitution

enligt Texas strafflagen & sekt; 43.04, en person sägs ha begått detta brott om han / hon äger, investerar, kontrollerar, finansierar, förvaltar eller övervakar ett prostitutionsföretag med mer än en prostituerad. Förvärrad främjande av prostitution kan antingen vara en första examen eller tredje gradens brott.

  • varje brott som involverar minderåriga (personer under 18 år) kvalificerar sig som en tredje graders brott.
  • brott som involverar företag som använder en eller flera minderåriga prostituerade (yngre än 18 år) oavsett den påstådda gärningsmannen kunskap om deras ålder vid tidpunkten för brottet kvalificerar sig som första gradens brott.

tvingande Prostitution

enligt Texas strafflag & sekt; 43.05, en person sägs ha begått detta brott om han/hon använder våld, hot eller bedrägeri för att få en annan person att begå prostitution. Tvingande prostitution gäller också individer som på något sätt får minderåriga att begå prostitution oavsett skådespelarens kunskap om åldern för individerna i fråga vid tidpunkten för brottet. Övertygande prostitution kan genom en första examen eller andra gradens brott.

  • varje brott som involverar en person/s äldre än 18 år kvalificerar sig som en andra graders brott
  • brott som involverar minderåriga oavsett den påstådda gärningsmannens kunskap om åldern/s för personen/s i fråga vid tidpunkten för brottet är en första graders brott.

efterföljande domar

de potentiella straffen för prostitution ökar med varje efterföljande övertygelse. En andra övertygelse höjs till statusen för en klass A-förseelse och medför följaktligen en maximal böter på 4 000 dollar och fängelse på upp till ett år. En tredje övertygelse är också en klass A förseelse.

en fjärde prostitution övertygelse, dock, är en stat fängelse brott i Fort Worth. Ett statligt fängelsestraff är straffbart med upp till två års fängelse i ett statligt fängelse och upp till $10,000 i böter.

Efter gripandet

Prostitution eller relaterade avgifter i Fort Worth hävdas i länet brottmålsdomstolar. Om du / en familjemedlem står inför brott prostitution avgifter, ärendet kommer att gå igenom en åtalsprocess. Om det åtalas kommer ärendet att tilldelas en brottslig tingsrätt.

påstådda brottslingar måste gå till domstol vid flera tillfällen innan ärenden löses. Den första instansen kan äga rum veckor efter arresteringen. Processen kan ta sex veckor eller längre för brott avgifter. Din advokat har till uppgift att förhandla om ditt ärende med åklagare. Om en överenskommelse inte nås fortsätter ditt ärende till rättegång.

om du står inför prostitutionsavgifter i Fort Worth, ring oss nu. Vi kan diskutera ditt fall och potentiella försvar.

möjliga försvar mot Prostitutionsavgifter

det finns två lagstadgade bekräftande försvar mot prostitutionsbrottet. Ett bekräftande försvar är ett där en svarande inte förnekar att begå den olagliga handlingen, men ändå hävdar att de inte bör befinnas skyldiga på grund av någon förmildrande faktor.

den första förmildrande faktorn som skulle befria en svarande som står inför en prostitutionsavgift är om svaranden är offer för människohandel. Det andra bekräftande försvaret mot prostitution är tvång-det vill säga svaranden tvingades med våld, hot om våld eller inducerades av bedrägeri för att begå prostitution. Om någon av dessa omständigheter gäller en svarandes fall, deras Fort Worth prostitution advokat kan använda dem som skäl att argumentera för uppsägning av avgifter.

Varför behöver jag en Fort Worth Prostitution advokat för att hjälpa mig?

Tja, det bästa sättet att undvika prostitutionens fasor och relaterade brottmålsdomar är att utmana anklagelserna. Många oskyldiga människor anklagas falskt för prostitution. De flesta av dessa människor står inför allvarliga problem som böter, fängelsetid och skador på deras rykte eftersom de var generade för att bekämpa dessa avgifter i domstol.

även om det finns en anledning att frukta social stigma i samband med prostitution avgifter, inlaga skyldig är inte i ditt bästa intresse. Du behöver en advokat för att bekämpa dina avgifter eller har dessa avgifter sjunkit. Du behöver också en advokat för att förhandla om en mindre avgift. En prostitutionsadvokat hjälper dig att fatta det mest informerade beslutet som gynnar din framtid.

tala med en Fort Worth Prostitution advokat idag

en avgift för prostitution är en allvarlig fråga. En fällande dom kan finnas kvar i ditt kriminalregister permanent, för att inte tala om fängelsetid och böter kan i hög grad störa ditt dagliga liv under tiden. Om du står inför prostitutionsavgifter, överväga att behålla en Fort Worth kriminell försvarsadvokat som kan stå upp för dina rättigheter och representera dina bästa intressen. Ring idag för att schemalägga ett första samråd.

kolla in en artikel om Fort Worth mord
&
Läs mer om oss

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.