standardisering

standardisering eller standardisering är en process för att hitta mönster för balans och förening av egenskaperna hos en produkt eller tjänst för att fastställa standarder för assimilering till en modell att följa för masstillverkning. Tillämpningen av standardproduktionsstandarder är relevant i varje företags globaliseringstid för att komma in kommersiellt på de olika internationella marknaderna.

standardisering är en term som härrör från det engelska ordet standard, taget i tur och ordning från franska. Ordet standar består av stativ, vilket betyder stående eller stående, och hårt, vilket betyder starkt, fast.

autos-214033_1920

konceptet utvecklades till idag och betecknade mönstret eller modellen att följa. Dess kastilianska form införlivas i den vanliga engelska termen suffixet” tion”, härledd från Latin, vilket indikerar handling och effekt.

i ett första koncept är standardisering en aktivitet som innebär att man anpassar något till en typ av mönster eller modell, för att vara enhetlig, en definition som hänvisar till produktionen av en viss produkt så att den är inställd på standardmodellen.

när vi behandlar industriell standardisering, även kallad standardisering, överväger vi utvecklingen av regler som möjliggör produktion av stora mängder oberoende tillverkade element, såsom reservdelar och utbytbara delar, vilket garanterar kvaliteten på det skapade elementet, säkerhet när det gäller drift och socialt ansvar när det gäller arbetsnormer.

Standardiseringsstandarder kan specificera tillverkningsegenskaper, material, beskrivningar, formler, modeller, ritningar.

dess syfte är att säkerställa kommunikation av företag med leverantörer, vilket underlättar enhetlig internationell utbyte. Undvik också fel och konflikter, dubbelarbete och förenkling av modeller.

statliga organ, yrkesorganisationer och tekniska föreningar bidrar till att fastställa formuleringen av dessa standarder inom industrisektorer. DIN, ANSI, ISO-standarderna syftar till att fastställa gemensamma bestämmelser för att uppnå en optimal hantering inom teknik, politik och resursekonomi.

standardisering synonymer

standardisering, homogenisering

standardisering antonymer

diversifiering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.